KANCELARIA MAJĄTKOWA ESTYMA
Joanna Pikuła

Świadczymy usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości
oraz usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości.

Nasze usługi

Co wyceniamy

 • nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe)

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, usługowe, przemysłowe i inne)

 • nieruchomości gruntowe zabudowane (budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty usługowe, biurowe, handlowe, hale, magazyny)

 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokali

 • inne prawa związane z nieruchomościami

Cele wyceny

 • zabezpieczenie wierzytelności bankowej

 • sprzedaż, negocjacje

 • podział majątku, zniesienie współwłasności

 • postępowanie sądowe

 • cele podatkowe (od spadku, darowizny)

 • sprawozdawczość finansowa

 • ubezpieczenie nieruchomości

 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej, planistycznej

 • cel indywidualny

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości sporządzana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, stanowiącego pisemną opinię o wartości, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Obszar działania

Woj. pomorskie, w szczególności: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, wejherowski, pucki, kartuski, kościerski, tczewski.
W przypadku realizacji złożonych zadań wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Odbiorcy usług

Odbiorcami naszych usług są klienci indywidualni, przedsiębiorstwa, banki, urzędy administracji publicznej.


ceny i terminy

Czas realizacji to jedynie 2-5 dni roboczych !

Termin sporządzenia operatu szacunkowego uwarunkowany jest dostępnością kompletu dokumentów, możliwością przeprowadzenia oględzin.

Koszt wyceny uzależniony jest od nakładu pracy rzeczoznawcy niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny i nie zależy od wartości nieruchomości. Związany jest z:

 • charakterem, wielkością i rodzajem przedmiotowej nieruchomości

 • dostępnością danych niezbędnych do wykonania wyceny

 • terminem realizacji usługi


o nas

Rzeczoznawca Majątkowy - Joanna Pikuła

 • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5311 nadane dnia 8 listopada 2011 roku przez Ministra Infrastruktury. Link do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych (https://rejestresrm.mrit.gov.pl/)

 • Biegły sądowy w zakresie szacowania wartości nieruchomości ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

 • Certyfikat nr 204/2012 uprawniający do sporządzania wycen nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego wydany przez Związek Banków Polskich (https://www.zbp.pl/dla-bankow/finansowanie-nieruchomosci/lista-r-m)

 • Rzeczoznawca majątkowy systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach

 • Rzeczoznawca majątkowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

kontakt

Estyma Kancelaria Majątkowa
Joanna Pikuła

NIP: 8891444664

Gdynia Redłowo ul. Powstania Wielkopolskiego 107A/5

(w celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące procesu wyceny skontaktuj się z nami.
Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin.

© Kancelaria Estyma Joanna Pikuła.

Administratorem podanych przez Ciebie w Formularzu kontaktowym danych osobowych będzie firma: Estyma Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła, ul. Powstania Wielkopolskiego nr 107A/5, 81-470 Gdynia, NIP: 8891444664, REGON: 221919054. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wysłaniem przez Ciebie zapytania przez Formularz kontaktowy - w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, a także prowadzeniem korespondencji dotyczącej jego firmy i oferowanych przez niego usług za pośrednictwem strony https://www.wycenapiklua.pl Dane będą przechowywane w bazie Administratora przez czas prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. Będziesz mieć prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skontaktować się z nami.

Dziękujemy!

Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.