Szukaj
Close this search box.

Wartość nieruchomości w rachunkowości

Wycena nieruchomości do celów księgowych

W rachunkowości

Wartość Nieruchomości

Wycena nieruchomości ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia właściwego raportowania na potrzeby księgowe. Istnieje co najmniej kilka sytuacji, w których niezbędna będzie praca rzeczoznawcy majątkowego. Jedną z nich jest określenie wartości początkowej środka trwałego (co ma wpływ na odpisy amortyzacyjne) w przypadku gdy nie można ustalić kosztów jego wytworzenia oraz w związku z potrzebą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wycena nieruchomości powinna uwzględniać odrębnie wartość gruntu oraz budynku, gdyż grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym. Kolejna potrzeba skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego pojawia się gdy chcemy prywatny majątek wnieść do środków trwałych.  W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, od 2022 roku wycena takiego majątku powinna odbywać się tylko po cenie rynkowej, a nie cenie nabycia, jak było to jeszcze w 2021 roku. 

Solidne szacowanie dla księgowości

Wycena nieruchomości na potrzeby sprawozdań finansowych i innych celów księgowych

wartość nieruchomości

Zakres usługi

Sporządzam operat szacunkowy nieruchomości dla celu określonego przez zleceniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ceny i terminy

Cena sporządzenia operatu szacunkowego uzależniona jest od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji i celu wyceny. Ten ostatni determinuje stopień skomplikowania wyceny. Ma to wpływ zarówno na cenę usługi oraz termin jej realizacji.