Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej wycenapikula.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej wycenapikula.pl stosowanej przez Estyma Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:

1. Korzystanie ze strony internetowej wycenapikula.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej wycenapikula.pl i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

Estyma Kancelaria Majątkowa Joanna Pikuła

Powstania Wielkopolskiego 107A/5, 81-470 Gdynia

(zwanym dalej ESTYMA)

Cel i zakres zbierania danych:

3. ESTYMA automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową wycenapikula.pl (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

4. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.

5. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.

6. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. .

7. Na podstawie uzyskanych danych ESTYMA będzie się bezpośrednio kontaktowała wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.

8. ESTYMA nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

9. ESTYMA zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez ESTYMA usług („Formularz kontaktowy”).

Uprawnienia użytkownika strony internetowej:

10. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową wycenapikula.pl.

11. ESTYMA zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów ESTYMA należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

12. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia.

Postanowienia końcowe:

13. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@wycenapikula.pl

14. ESTYMA jest otwarta na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.

15. W trybie określonym w punkcie 12. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej wycenapikula.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.