Szukaj
Close this search box.

Spadek to także zobowiązania

Wycena nieruchomości przy spadku

Okoliczności jego wyceny

Wartość Spadku

Obowiązek wyceny odziedziczonej nieruchomości zawsze należy do spadkobiercy. Istnieje kilka sytuacji, w których zaistnieje potrzeba by zgłosić się w tym celu do rzeczoznawcy majątkowego. Pierwszą z nich jest obowiązek podatkowy, który powstanie z chwilą przyjęcia spadku (uprawomocnienie postanowienia o jego nabyciu lub aktu poświadczenia dziedziczenia).  Wysokość podatku od spadku  zależy od pokrewieństwa ze spadkodawcą oraz wartości majątku. Niezależnie od tego, do której grupy podatkowej należymy i jaka kwota wolna od podatku nas dotyczy, musimy dopełnić formalności, dokonać zgłoszenia przyjęcia spadku do urzędu skarbowego i zadeklarować jego wartość. Gdy urząd skarbowy będzie miał wątpliwości co do zadeklarowanej kwoty, wezwie biegłego ds. szacowania majątku i obciąży nas jego kosztami lub będzie wymagał od podatnika przedłożenia operatu szacunkowego. Urząd Skarbowy weryfikuje wartość posługując się wykazem cen, z którym nie mamy możliwości się zapoznać. By uniknąć ewentualnych wezwań do wyjaśnień i nieplanowanych kosztów, warto zainwestować w profesjonalną opinie rzeczoznawcy majątkowego, który określi wartość według stanu na dzień nabycia spadku. Oznacza to, że wydatki poniesione przez nas na remont po otwarciu spadku, nie powinny powodować wzrostu wartości. 

Kolejną sytuacją, w której konieczne jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego jest podział spadku. Niezależnie od tego czy podział  nastąpi umownie czy na drodze sądowej trzeba poznać jego wartość wg stanu z dnia jego nabycia. 

Zachowek to następna okoliczność, przy której zwrócimy się o pomoc do rzeczoznawcy majątkowego. Bez względu na to czy jesteśmy pokrzywdzonym spadkobiercą i zachowek nam się należy, czy roszczenie jest sporne, musimy poznać wartość majątku tj. nieruchomości, gdyż zachowek to świadczenie pieniężne uzależnione od jego wartości. 

Wiele zależy od Twojego spadku

Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań spadkowych

podział spadku

Zakres usługi

Oferuje sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów związanych ze spadkiem tj.:

  • podatku od spadku,
  • podziału spadku / postępowania o dział spadku,
  • związanych z zachowkiem.
 
Określona w operacie wartość  zostanie oszacowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalona według stanu i cen właściwych dla przedstawionego przez Klienta celu. 

 

Ceny i terminy

Ceny uzależnione jest od rodzaju nieruchomości i jej lokalizacji i kształtują się następująco:

  • nieruchomość lokalowa mieszkalna – od 800 zł brutto
  • nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym – od 1200 zł brutto
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana – od 800 zł brutto
 

Podane ceny dotyczą nieruchomości typowych zlokalizowanych w Trójmieście. Wyceny o większym stopniu skomplikowania lub innej lokalizacji wymagają indywidualnej wyceny. 

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od możliwości wykonania wizji lokalnej i dostępności dokumentów do wyceny. Wykonuję wyceny nawet w 2 dni robocze.