Szukaj
Close this search box.

By uporządkować sprawy majątkowe

Wycena nieruchomości do podziału majątku

Jak zrobić to dobrze

Rozwód a Wspólna Nieruchomość

W sprawach działowych tj. podział majątku, zniesienie współwłasności, dział spadku konieczne jest ustalenie wartości dzielonego majątku według stanu i cen w chwili dokonywania podziału. W przypadku ustania wspólności ustawowej majątkowej (rozwód lub intercyza małżeńska), wartość majątku przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Niezależnie od tego, w jaki sposób dokonujesz z partnerem/partnerką podziału majątku tj. sądownie czy poza sądownie, a w skład tego majątku wchodzi nieruchomość, będziesz potrzebować jej wyceny. Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego będzie określał wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości. Wielokrotnie, dzielony majątek nie jest przedmiotem konfliktu byłych małżonków i podział odbywa się poza sądownie. Wówczas warto wspólnie wybrać rzeczoznawcę majątkowego i wspólnie uczestniczyć w wizji lokalnej, by obiektywnie przedstawić cechy nieruchomości tj. zarówno wady jak i zalety.  Bywa też tak,  że majątek jest przedmiotem sporu, a byłe małżeństwo jest skonfliktowane i sprawę należy rozwiązać sądownie. Tutaj podczas sprawy sądowej zostanie powołany biegły  ds. szacowania nieruchomości. Zostanie on powołany na zlecenie Sądu Rejonowego, a koszt jego  pracy pokryją strony. W tym miejscu warto zaznaczyć, że strony mogą zaproponować przedstawienie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,  o którego wyborze zadecydują wspólnie. Wówczas poza sądownie pokryją koszt wyceny nieruchomości i zazwyczaj jest to opcja bardziej korzystna cenowo niż biegły sądowy. 

Rozwodzisz się i dzielisz wspólny majątek - zrób to sprawnie

Poznaj wartość nieruchomości przed jej podziałem

podział majątku

Zakres usługi

Oferuje sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości dla potrzeb podziału majątku. Dokument może posłużyć zarówno w podziale majątku sądowym jak i pozasądowym. Określona w nim zostaje wartość rynkowa nieruchomości według daty i cen z chwili dokonywania podziału. 

Operat przygotowuje w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Ceny i terminy

Ceny uzależnione jest od rodzaju nieruchomości i jej lokalizacji i kształtują się następująco:

– nieruchomość lokalowa mieszkalna – od 800 zł brutto

– nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym – od 1200 zł brutto

– nieruchomość gruntowa niezabudowana – od 800 zł brutto

Podane ceny dotyczą nieruchomości zlokalizowanych w Trójmieście. Wyceny o większym stopniu skomplikowania lub innej lokalizacji wymagają indywidualnej wyceny. 

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od możliwości wykonania wizji lokalnej i dostępności dokumentów do wyceny. Wykonuję wyceny nawet w 2 dni robocze.

Bierzesz kredyt na zakup nieruchomości ? Potrzebujesz operatu szacunkowego dla banku? Wycena nieruchomości do kredytu nawet w 2 dni !

"Podział majątku wspólnego to trudne, ale konieczne zadanie, by móc iść dalej"