Szukaj
Close this search box.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Wycena nieruchomości do ubezpieczenia

Dlaczego wartość jest ważna

Suma Ubezpieczenia

Bogata oferta towarzystw ubezpieczeniowych na rynku rodzi popyt na te usługi. Na znaczeniu zyskują także ubezpieczenia mienia jako forma dobrowolnego zabezpieczenia w postaci finansowej. Podstawą dobrej polisy ubezpieczeniowej jest określenie sumy ubezpieczenia. W tym celu warto zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego, czego wymaga często ubezpieczający. Gdy nie ma takiego wymogu, suma ubezpieczenia określana jest na podstawie cenników ubezpieczyciela lub deklaracji ubezpieczającego. Suma ubezpieczenia może zostać ustalona w oparciu o wartość rynkową, odtworzeniową lub rzeczywistą. Głównym kryterium wyboru ubezpieczenia jest dla Klienta najczęściej wysokość składki, zatem zakłady ubezpieczeń  wyznaczają wartość według takich definicji, która się do tego przyczynia. Niejednokrotnie ubezpieczający podając wartość nieruchomości do ubezpieczenia, deklarują ją w wysokości, która nie jest tożsama z jej wartością rynkową. Powodem tego jest brak wiedzy o aktualnych cenach transakcyjnych na rynku oraz chęć płacenia mniejszej składki. Takie niedoubezpieczenie jest częste w przypadku mieszkań. Rodzi to duże konsekwencje w przypadku zaistnienia szkody i wypłaty odszkodowania, gdyż będzie ono odpowiednio mniejsze.  Suma ubezpieczenia w praktyce często jest dopasowywana do wysokości składki, na jaką może pozwolić sobie ubezpieczający.  Ustalanie wysokości szkody jest dość szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jednak często jest to informacja mało czytelna dla Klienta. Zdarzają się także sytuacje, gdy podczas wystąpienia szkody, odmawiane jest przyznanie odszkodowania w deklarowanej wcześniej wysokości, ze względu na fakt, że podana przez ubezpieczającego wartość nieruchomości była według ubezpieczyciela zawyżona. Zanim ubezpieczyciele będą informować ubezpieczającego o definicjach wartości nieruchomości, której oczekują oraz samodzielnie będą powierzać szacowanie nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym, można  uchronić się przed skutkami niedoszacowanej wartości w polisie, a tym samym niższym odszkodowaniem i zlecić wykonanie tej usługi specjaliście. 

Gdy odnawiamy polisę ubezpieczeniową nieruchomości co roku, obecnie nie ma obowiązku aktualizacji wartości nieruchomości. Bardzo często współistnieje to z kredytem hipotecznym. Bank wymaga zabezpieczenia w momencie udzielania kredytu na wysokość wartości kredytowanej nieruchomości.  Ostatnie lata przyniosły znaczące wzrosty na rynku nieruchomości, zatem brak aktualizacji wartości naszego mienia co roku w polisie, powodują liczne niedoszacowania. Może to wiązać się z przykrymi doświadczeniami. 

Zadecyduj sam o sumie ubezpieczenia

Wycena nieruchomości dla potrzeb ubezpieczeniowych

ubezpieczenie nieruchomości

Zakres usługi

Oferuje sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych zgodnie z Ogólnymi Warunkach Ubezpieczenia, zgodnie z którymi suma ubezpieczenia może wynikać z wartości rynkowej, odtworzeniowej lub rzeczywistej.  

Określona zostaje wartość zgodne z terminologią ubezpieczeniową.

Ceny i terminy

Ceny uzależnione jest od rodzaju nieruchomości, rodzaju określanej wartości i jej lokalizacji i kształtują się następująco:

– nieruchomość lokalowa mieszkalna – od 800 zł brutto

– nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym – od 1200 zł brutto

Podane ceny dotyczą nieruchomości zlokalizowanych w Trójmieście. Wyceny o większym stopniu skomplikowania lub innej lokalizacji wymagają indywidualnej wyceny. 

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od możliwości wykonania wizji lokalnej i dostępności dokumentów do wyceny. Wykonuję wyceny nawet w 2 dni robocze.

"Ubezpieczenie nieruchomości to nie jest luksus, ale konieczność, zwłaszcza w trudnych czasach."

Warren Buffet