Szukaj
Close this search box.

Oferta skierowana jest do Komorników

Wycena nieruchomości w postępowaniu komorniczym

Licytacja nieruchomości

Cena Wywoławcza

Prowadzenie egzekucji komorniczej z nieruchomości jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu.  Podstawą egzekucji jest zawsze tytuł wykonawczy. Po bezskutecznym oczekiwaniu spłaty należności, przez dłużnika, wierzyciel hipoteczny składa wniosek w sprawie egzekucji z nieruchomości. Komornik następnie składa wniosek do Sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o wpis o wszczęciu egzekucji lub o stosowny wpis w zbiorze dokumentów. Po zawiadomieniu wierzyciela przez komornika oraz nieuregulowaniu należności przez dłużnika, po powtórnym zawiadomieniu go, nieruchomość jest zajęta i w następstwie przeprowadzana jest licytacja komornicza. Przed zlicytowaniem nieruchomości konieczne jest oszacowanie jej wartości, która służy do określenia ceny wywoławczej. Rzeczoznawca Majątkowy takie oszacowanie wykonuje zawsze na zlecenie Komornika. Rzeczoznawca Majątkowy sporządza operat szacunkowy w oparciu o oględziny nieruchomości oraz opis nieruchomości, sporządzony wspólnie z Komornikiem. Operat zostaje sporządzony w terminie wyznaczonym przez Komornika

Wartość nieruchomości na potrzeby licytacji komorniczej

Operat szacunkowy na potrzeb postepowania egzekucyjnego

licytacja komornicza

Zakres usługi

Sporządzam operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości przeznaczonej do licytacji oraz budowli i urządzeń, zgodnie z opisem nieruchomości. Sporządzenie opinii poprzedzone jest szczegółową wizją lokalną na nieruchomości.

Ceny i terminy

Ceny uzależnione jest od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji i stopnia skomplikowania wyceny. 

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od możliwości wykonania wizji lokalnej i dostępności dokumentów do wyceny. Wykonuję wyceny nawet w 2 dni robocze.

Licytacja nieruchomości to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do odzyskania długów